• 09120336862
  • info@vakil-tehran.com
  • آزادی، خیابان جیهون، تقاطع دامپزشکی، نرسیده به دادسرای ناحیه 10، واحد 3، طبقه اول

وکیل اعسار و تقسیط در تهران – 09120336862

وکیل اعسار و تقسیط

اعسار و تقسیط محکوم به
اعسار و تقسیط محکوم به

اعسار به معنی رنج

سختی و نداشتن است و در اصطلاح حقوقی، زمانی كه یك فرد به نوعی تمكن مالی ندارد یا دارای اموال و سرمایه ای است اما در وضعیتی قرار دارد كه امكان دسترسی به آن ها را ندارد، این فرد دچار اعسار شده و قادر به پرداخت بدهی هایش نیست؛ مانند شخصی كه محكوم به پرداخت 500 سكه بهار آزادی مربوط به مهریه همسرش می شود اما قادر به پرداخت آن نیست، این فرد می تواند با مراجعه به دادگستری، دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را بدهد.

 طبق ماده یك قانون اعسار «معسر كسی است كه به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مالش توانایی پرداخت هزینه محاكمه (هزینه دادرسی) یا دیون خود را ندارد» یعنی ممكن است این فرد برای احقاق حقش قادر به پرداخت هزینه دادرسی نباشد و حتی نتواند وكیلی برای انجام كارهایش انتخاب كند كه می تواند با مراجعه به مراجع قضایی، اعسار و تقسیط محکوم وكیل معاضدتی كند.

 زمانی كه یك فرد به نوعی تمكن مالی ندارد یا دارای اموال و سرمایه ای است اما در وضعیتی قرار دارد كه امكان دسترسی به آن ها را ندارد، این فرد دچار اعسار شده است.

ه همين جهت قانونگذار با تصويب قوانين مختلف از جمله “قانون اعسار” در اين خصوص، راه دسترسي همگان به قانون و عدالت را هموار نموده است، به اين نحو كه افرادي كه خود را صاحب حق مي دانند، اما توان و تمكن مالي طرح دعوي در دادگستري را ندارند، مي توانند با استفاده از اين قانون به حق خود برسند.
برابر قانون، برخوردار نبودن از دارايي كافي يا دسترسي نداشتن به آن براي پرداخت هزينه دادرسي يا ديون اعسار ناميده مي شود و معسر كسي است كه براي پرداخت هزينه دادرسي و ديون خود يا مالي ندارد يا اگر مالي دارد، موقتاً به آن دسترسي ندارد.

جعل چک سفید امضا
بیشتر بدانید

دیدگاهتان را بنویسید