• 09120336862
  • info@vakil-tehran.com
  • آزادی، خیابان جیهون، تقاطع دامپزشکی، نرسیده به دادسرای ناحیه 10، واحد 3، طبقه اول

اجازه ازدواج مجدد

اجازه ازدواج مجدد

در مورد اجازه ازدواج مجدد از نظر قانون مرد نمي‌تواند با داشتن زن،

همسر دومی اختيار نماید مگر اينكه دادگاه اجازه ازدواج دوم را صادر نماید

و صدور مجوز اجازه ازدواج مجدد از سوي دادگاه در صورتی امکانپذیر می باشد

که شرایط قانونی آن فراهم گردد.

اجازه ازدواج مجدد
اجازه ازدواج مجدد

در صورتی که همسر اول مرد رضايت به ازدواج شوهرش داشته باشد.
در صورتی که زن از ايفاي وظايف زناشويي خود در مقابل مرد امتناع

و خودداري نموده و زندگي زناشویی مشترک خانوادگي را ترك كند.

در صورت تحقق این شرایط دادگاه اجازه ازدواج  برای مرد را صادر میکند.

نحوه تنظیم دادخواست اجازه ازدواج مجدد
مرد براي تجديد فراش بايد دادخواستي به طرفيت همسر اول خود تنظيم و در آن

دادخواست دلايل و علت هایی را که در قانون پبش بینی شده و به مرد اجازه ازدواج

مجدد را داده شرح نماید. دادگاه نيز با تعيين وقت رسيدگي يك نسخه از دادخواست

را براي همسر اول ارسال مي‌كند تا دلایل و دفاعیات خود را براي جلسه دادگاه

آماده كند، پس از آن دادگاه با انجام اقدامات ضروري و تحقيق از زن اول و پس

از اثبات و احراز توانايي مالي و تمکن مرد و اجراي عدالت بين همسران به شوهر اجازه ازدواج مجدد مي‌دهد.

دلایل مخالفت دادگاه در خصوص اجازه ازدواج مجدد
اگر مرد شرايط و اوضاع مالي مساعدي نداشته باشد ای دادگاه محرز گردد که نمی تواند

از پس هزینه های زندگی برآید و همچنین در صورتی که زن نيز حاضر به تمكين

و ايفاي وظايف زناشويي باشد با درخواست مرد برای اجازه ازدواج  مخالفت میگردد.

وکیل اجرت المثل
بیشتر بدانید

مجازات ازدواج مجدد بدون اجازه همسر یا حکم دادگاه
دفاتر رسمی ازدواج به هیچ عنوان اجازه ندارند بدون اجازه دادگاه، ازدواج مجدد

زوج را به ثبت برسانند و اگر شوهر بدون اجازه دادگاه ازدواج مجدد كند و از طرفي

آن ازدواج را به ثبت نرساند، به دليل عدم ثبت واقعه ازدواج نیز، مجرم محسوب مي‌شود

و به حبس یا شلاق یا جزای نقدی مطابق ماده 49 قانون حمایت از

خانواده جدید محكوم خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید