وکیل دعوی تهدید
tiltle-brkw

وکیل دعوی تهدید

وکیل دعوی تهدید

29 Jun 18

وکیل دعوی تهدید مواد قانونی جرم تهدید تهدید، وسیله ای است که اغلب بزهکاران برای نیل به اهداف خود به آن متوسل می شوند. جرم تهدید در تمامی قوانین کیفری کشورهای جهان تعریف شده است. قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۶۸ و ۶۶۹ به این جرم پرداخته است. در این قانون، الزام دیگران به امضای اسناد و اوراق یا اجبار...