وکیل قاچاق کالا و ارز در تهران
tiltle-brkw

وکیل قاچاق کالا و ارز در تهران

وکیل قاچاق کالا و ارز در تهران

25 مارس 18

وکیل قاچاق کالا و ارز در تهران   وکیل قاچاق کالا و ارز در تهران، لازم است اشراف کاملی بر تعاریف قاچاق کالای ممنوع قاچاق کالای مجاز، مصادیق کالای قاچاق و همچنین مجازات قاچاق کالا و ارز داشته باشد. صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در پرونده های قاچاق کالا و ارز را بداند و اطلاع کامل از قوانین حاکم بر پرونده...