وکیل حقوقی در تهران 09127341539
tiltle-brkw

وکیل حقوقی در تهران 09127341539

وکیل حقوقی در تهران 09127341539

03 Apr 18

وکیل حقوقی در تهران بهترین وکیل حقوقی در تهران احقاق حق در مواردی که افراد در جامعه، به حقوق یکدیگر تجاوز نموده و یا بدون داشتن قصد و عمدی موجب ورود ضرر و زیان به دیگری شده اند، بر اساس متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در صلاحیت مرجع رسمی رفع تظلمات، یعنی دادگستری و قوه قضاییه قرار گرفته است....