قرارداد هبه-09120336862
tiltle-brkw

قرارداد هبه-09120336862

قرارداد هبه-09120336862

18 فوریه 18

قرارداد هبه قرارداد هبه وقتی چیزی را به دیگری می‌بخشیم، شاید تصور اینکه پشت این بذل و بخشش چه مباحث حقوقی و قضایی نهفته است برایمان دشوار باشد؛ اما نباید فراموش کرد که بخشیدن یک مال مترادف با انعقاد عقد هبه است و این قرارداد شرایط خاصی دارد. قرارداد هبه معوض چگونه منعقد میشود؟ رجوع از هبه در چه مواردی...