وکیل چک برگشتی در تهران-09127341539
tiltle-brkw

وکیل چک برگشتی در تهران-09127341539

وکیل چک برگشتی در تهران-09127341539

24 ژانویه 18

وکیل چک برگشتی در تهران   چک کیفری یا چک حقوقی ، اصطلاحی حقوقی است که فقط در مورد چک‌های برگشتی (بلامحل) استفاده می‌شود و مربوط به نوع مسئولیت شخص صادرکننده چک است. اگر چک کیفری باشد، می‌توان علاوه بر اینکه وجه چک را دریافت کرد، صاحب حساب (صادرکننده) را نیز تحت تعقیب کیفری قرار داد و حکم جلبش را...