شرط تنصیف اموال در زمان طلاق
tiltle-brkw

شرط تنصیف اموال در زمان طلاق

شرط تنصیف اموال در زمان طلاق

07 جولای 18

شرط تنصیف اموال در زمان طلاق شرط تنصیف اموال در زمان طلاق در نظام‌های حقوقی غربی به خصوص در آمریکا و انگلستان، تمامی اموال زوجین در هنگام طلاق نصف می‌شود و دراین میان تفاوتی بین دارایی‌های مرد و زن وجود ندارد؛ یعنی ممکن است شوهر در نتیجه طلاق، مالک نیمی از ثروت همسرش شود و یا برعکس! اما در نظام...