الزام به تنظیم سند رسمی-09120336862
tiltle-brkw

الزام به تنظیم سند رسمی-09120336862

الزام به تنظیم سند رسمی-09120336862

24 ژانویه 18

الزام به تنظیم سند رسمی-09120336862-وکیل تهران الزام به تنظیم سند رسمی-09120336862-وکیل تهران؛ یکی از مشکلاتی که به دنبال معامله (خرید و فروش) ملک خریداران را با مشکل مواجه میکند، خودداری فروشندگان از حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال است. این نقض تعهد در حالی است که غالبا فروشنده درصد بالایی از ثمن معامله (قیمت ملک) را دریافت نموده...