وکیل جعل در تهران 09120336862
tiltle-brkw

وکیل جعل در تهران 09120336862

وکیل جعل در تهران 09120336862

24 ژانویه 18

وکیل جعل  مصادیق جرم جعل به زبان ساده چیست؟ اگر شکایت کیفری جعل توسط وکیل انجام شود چه مزایی دارد؟ جعل امضا توسط فرد چگونه اثبات میشود؟ ادعای جعلی بودن قرارداد با یک برگ کپی امکان پذیر است؟ آیا یکی از ورثه میتواند وصیت نامه مربوط به پدر متوفی را جعل کند؟ آیا جعل در اسناد گواهی تحصیلی دانشگاه آزاد،...

وکیل جعل در تهران

وکیل جعل در تهران

24 ژانویه 18

وکیل جعل در تهران مصادیق جرم جعل به زبان ساده چیست؟ اگر شکایت کیفری جعل توسط وکیل انجام شود چه مزایی دارد؟ جعل امضا توسط فرد چگونه اثبات میشود؟ ادعای جعلی بودن قرارداد با یک برگ کپی امکان پذیر است؟ آیا یکی از ورثه میتواند وصیت نامه مربوط به پدر متوفی را جعل کند؟ آیا جعل در اسناد گواهی تحصیلی...

قانون ثبت اسناد و املاک

قانون ثبت اسناد و املاک

24 ژانویه 18

‌قانون ثبت اسناد و املاک ‌مصوب 26 اسفند ماه 1310 شمسی (‌کمیسیون قوانین عدلیه) ‌باب اول – تشکیلات اداری ثبت ‌ماده 1 – در هر حوزه ابتدایی به اقتضاء اهمیت محل یک اداره یا دائره ثبت اسناد و املاک تأسیس می‌شود – ممکن است هر اداره یا دائره ثبت‌دارای شعبی باشد. ‌ماده 2 – مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین...

دعاوی مالی و غیر مالی 09120336862

دعاوی مالی و غیر مالی 09120336862

24 ژانویه 18

تفکیک دعاوی به مالی و غیر مالی دعاوی مالی و غیر مالی دعاوي حقوقي از نظر هزينه‌هاي دادرسي به دو قسم تقسيم مي‌شود. اين دو دسته عبارتند از: دعاوي مالي و غيرمالي .گاهی اوقات در تشخیص دعاوی مالی و غیر مالی دچار اشتباه می شویم؛ حتی در مواردی مشاهده می شود که در محاکم نیز این اتفاق می افتد. برای...

وکیل اعسار و تقسیط در تهران – 09120336862

وکیل اعسار و تقسیط در تهران – 09120336862

24 ژانویه 18

وکیل اعسار و تقسیط اعسار به معنی رنج سختی و نداشتن است و در اصطلاح حقوقی، زمانی كه یك فرد به نوعی تمكن مالی ندارد یا دارای اموال و سرمایه ای است اما در وضعیتی قرار دارد كه امكان دسترسی به آن ها را ندارد، این فرد دچار اعسار شده و قادر به پرداخت بدهی هایش نیست؛ مانند شخصی كه...

وکیل آدم ربایی – 09120336862

وکیل آدم ربایی – 09120336862

24 ژانویه 18

وکیل آدم ربایی در تهران به انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور، تهدید یا فریب دادن، آدم ربایی گفته می‌شود. پس آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او و با قصد نامشروع از راه جابجایی از محلی به محل دیگر می‌باشد. هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا...

وکیل فروش مال غیر-09120336862- وکیل در تهران

وکیل فروش مال غیر-09120336862- وکیل در تهران

24 ژانویه 18

  یکی از عناوین اتهامی که زیاد در دادگاهها منتهی بصدور حکم محکومیت می شود، اتهام فروش مال غیر است . بسیاری از افرادی که از این بابت تحت تعقیب قرار می گیرند یا از مقررات قانونی بی اطلاع هستند ویا سوء نیتی ندارند والبته بعضی هم هستند که با ترفند های مختلف می خواهند مال مردم را ببرند؛ قانونگذار...

مراحل الزام به اخذ پایان کار- 09120336862

مراحل الزام به اخذ پایان کار- 09120336862

24 ژانویه 18

الزام به اخذ پایان کار چه مراحلی دارد؟ مراحل الزام به اخذ پایان کار پس از اتمام عملیات ساختمانی، در صورتیکه ساختمان مورد تایید شهرداری باشد و مواردی همچون خلافی یا بدهی نداشته باشید، شهرداری و یا سازمان متولی امر مدرکی تحت عنوان “پایان کار” به شما می دهد. این مدرک پایان عملیات ساختمانی را تایید می کند. پایان کار یکی از مهمترین مدارکی...

فروش ملک مشاعی بدون رضایت مالکین

فروش ملک مشاعی بدون رضایت مالکین

24 ژانویه 18

فروش ملک مشاعی بدون رضایت مالکین شریک مال مشاع هر وقت بخواهد میتواند تقاضا کند که ملک مشاع بین او و شرکای دیگر تقسیم شود. مگر در مواردی که تقسیم به موجب قانون امکان پذیر نباشد. گاهی شرکا پیش خود توافق میکنند که مثلا یک زمینی را حدود هزار متر میباشد را بین خود و به صورت مشخص کردن سهم هریک که...

سوالات ارث (گلچین پرسش‌های مردمی در طی چند سال)

سوالات ارث (گلچین پرسش‌های مردمی در طی چند سال)

24 ژانویه 18

سوالات ارث (گلچین پرسش‌های مردمی در طی چند سال) سوالات ارث (گلچین پرسش‌های مردمی در طی چند سال) آیا در نکاح موقت زن از متوفی ارث خواهد برد؟ خیر در نکاح موقت زن از همسرش که فوت شده است هیچ ارثی نخواهد برد. آیا در نکاح موقت زن و مرد میتوانند شرط توارث کنند؟ خیر شرط توارث در نکاح موقت امکان پذیر...